Lưu trữ

Xây dựng nhà xưởng

Ngày bắt đầu dự án 12.01.2016 Dự án kết thúc Trong tiến trình Danh mục Nghiên cứu Mô tả dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là tên gọi chung của chuỗi hai nhà máy điện hạt nhân I và II được lập dự án xây dựng cho đến năm 2016 tại tỉnh […]

Xây nhà máy lọc hóa dầu

Ngày bắt đầu dự án 12.01.2016 Dự án kết thúc Trong tiến trình Danh mục Nghiên cứu Mô tả dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận là tên gọi chung của chuỗi hai nhà máy điện hạt nhân I và II được lập dự án xây dựng cho đến năm 2016 tại tỉnh […]