Vận hành và bảo trì hệ thống điện

Bạn đang gặp các vấn đề về điện?

Bạn đang rất lo lắng vì sự cố chập mạch, cháy nổ và mất mất ổn định về hệ thống?

Chúng tôi sẽ giúp bạn khắc phục căn bản và nhanh chóng tất cả các vấn đề về  hệ thống điện trong nhà máy, tòa nhà, dây chuyền máy móc và các sự cố liên quan về điện khác:

  • Bảo dưỡng, vệ sinh và sữa chữa hệ thống điện theo yêu cầu.
  • Khảo sát, tư vấn và lắp đặt hệ thống điện theo công suất.
  • Trực ban vận hành và khắc phục sự cố hệ thống các trang thiết bị điện.